El CEPAP-UAB participa en el projecte Europeu Patrim+


By admin - Posted on 16 Febrero 2018

Patrim+ (Red Pirenaica de Centres de Patrimoni i innovació rural) és un projecte emmarcat en el programa POCTEFA de la Unió Europea destinat a activar la col·laboració a banda i banda dels Pirineus. Amb la seva posada en marxa es pretén promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals emfatitzant la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de les institucions i entitats dels territoris participants en aquest projecte.

Un dels eixos principals de treball a desenvolupar en aquest projecte és prioritzar una estratègia comú innovadora i compartida que comporti l’obertura a públics diversos i cerqui nous enfocaments per l’accessibilitat, pel desenvolupament local i la inclusió social, entre d'altres.

El projecte està liderat  per la Communauté de Communes Courserans-Pyrénees i hi participen socis d’Aragó, País Vasc i Catalunya.

El projecte s'ha iniciat el 15/01/2018  i finalitzarà el 14/01/2021.


El projecte  ha estat cofinanciat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i medio ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

AddThis