Publicacions


Les publicacions del CEPAP combinen les edicions de caire científic, en forma de revistes periòdiques (Treballs d'Arqueologia), amb publicacions i materials orientats al seu ús didàctic a l'àmbit escolar (Arkeodidaktika)


AddThis