Prehistòria del Prepirineu


Aquesta línia de recerca desenvolupa l’estudi del poblament prehistòric al Prepirineu analitzant conjunts materials amb una cronologia transversal incidint especialment en els segments temporals de transició H. neanderthalensis a H. sapiens anatòmicament modern presents als jaciments arqueològics de la Cova Gran de Santa Linya, la Roca dels Bous, Abric Pizarro i l'Estret de Tragó, el pas de les economies depredadores a les productores a partir del registre dels jaciments de Font del Ros i Balma Guilanyà i l'expansió dels grups agro-pastorils des de la plana a les zones de muntanya al llarg del 3er i 2on mil·lennis a.C. documentada al jaciment de Forat de Conqueta.

Mostra Prehistòria del Prepirineu en un mapa més gran


Projectes associats:

  • Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2016-75124-P Poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno final y Holoceno en el Prepirineo Oriental
  • Generalitat de Catalunya. Servei d'Arqueologia i Paleontologia 2014/100885 Poblament Prehistòric del Prepirineu Oriental
  • Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2013-423338-P Poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno final y Holoceno en el Prepirineo Oriental
  • Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2010-15002  (2010-2012) Poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno Final y Holoceno en el Prepirineo Oriental
  • Ministerio de Ciencia e Innovación HUM2007-30101-E (2008-2009) Análisis isotópicos en la transición Pleistoceno-Holoceno en el Pirineo.
  • Ministerio de Educación y Ciencia HUM2007-60317 (2007-2009) Poblamiento y formas de vida durante el Pleistoceno Final y Holoceno en el Prepirineo Oriental
  • Ministerio de Educación y Ciencia BHA2004-01691/HIST (2004-2006) Cambio o continuidad en la organización de la subsistencia durante el Pleistoceno Final y Holoceno en el Prepirineo Oriental 

 

Altres links d'interès:

https://www.scribblemaps.com/maps/view/Jaciments/RMuGVA_otO

Publicacions:

AdjuntMida
Mora et alii (2014).pdf511.07 KB
Pizarro et alii (2013)328.93 KB
Martinez-Moreno et alii (2011)1.6 MB
Martinez-Moreno et alii (2007)1.83 MB
Martínez-Moreno at alii (2006a)768.5 KB
Martínez-Moreno et alii (2006b)1.64 MB

AddThis