Líneas de recerca en patrimoni arqueològic i cultural


Les línies de recerca en patrimoni arqueològic i cultural del CEPAP se centren en la dimensió educativa del patrimoni, les possibilitats de les eines digital per a la recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic, així com l'anàlisi i la elaboració de noves propostes en l'àmbit del'arqueologia de les dones i el gènere:

Projectes d’educació patrimonial
  • Xarxes d'educació patrimonial per a la cohesió i la inclusió social 
  • Dimensió educativa de l'arqueologia contemporània 
  • Polítiques de patrimoni i educació 
Eines TIC per a la conservació i la interpretació del patrimoni 
  • Eines digitals per als fluxos d’informació des del registre de camp a l'accés públic 
  • 3D i Realitat Augmentada per a la interpretació arqueològica 
  • Museografies mòbils per a jaciments arqueològics i exposicions 
Perspectives de gènere en la interpretació  de l’arqueologia i el patrimoni 
  • Projecte Pastwomen
  • Perspectives de gènere en els museus i la interpretació del patrimoni 

AddThis