Trobades manifestacions artístiques a la Cova Gran (Les Avellanes-Santa Linya,La Noguera)


By admin - Posted on 10 Octubre 2017

La rellevància de la Cova Gran de Santa Linya (les Avellanes-Santa Linya, La Noguera) ha estat posada de manifest al llarg dels 15 anys d'excavació continuada i per un important nombre de publicacions científiques internacionals, i és per aquest motiu que va ser declarada BCIN (Bé cultural d’interès nacional) . En aquests anys s'ha generat un volum d'informació arqueològica essencial per reconstruir els darrers  50.000 anys de presència humana al nord-est de la Península Ibèrica, els quals converteixen la Cova Gran en un jaciment clau de la Mediterrània occidental.

Durant la campanya d'excavació del 2016, es van identificar traços realitzats sobre la paret calcària de l'abric que podrien tenir certa antiguitat. El Servei d'Arqueologia i Paleontologia va coincidir en la necessitat que aquestes troballes fossin analitzats per investigadors per tal d'avaluar aquesta possibilitat i valorar el seu interès.

Per això va ser sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que aquesta línia d'investigació s'integrés dins el projecte Poblament Humà al Prepirineu Oriental durant el Plistocè Superior i Holocè; projecte avalat a nivell administratiu i econòmic pel Departament de Cultura i liderat pel Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es va contactar amb els Dr. Rafael Martínez de la Vall i Dr. Pere Guillem Calatayud de la secció d'Arqueologia i Art Rupestre, de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (CulturArts Generalitat) dependent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana; dos reconeguts investigadors amb una àmplia experiència en la identificació, descripció i interpretació de conjunts rupestres d'art llevantí i esquemàtic.

Els resultats obtinguts en aquests treballs s'identifiquen de manera positiva la presència de traços i signes, els quals justifiquen la seva antiguitat. Els investigadors adscriuen aquests traços i signes sense cap tipus de dubte a l'esfera de les representacions artístiques, possiblement de cronologia paleolítica o epipaleolítica. Es tracta de  gravats abstractes i / o geomètrics així com un rastre molt degradat d'un element pictòric molt afectat per la seva exposició a la intempèrie.

Un altre element rellevant és que aquestes manifestacions es troben entre 0,5-1,5 m d'alçada respecte a l'actual sòl de l'abric. En major o menor mesura, la seva posició coincideix amb les vies d'escalada. Per aquestes zones s'accedeix a les plaques instal·lades per iniciar les vies d'escalada i habitualment són trepitjats. En l'informe s'identifiquen desgastos i escantells de la paret que són el resultat d'aquesta activitat. En aquest sentit, tot i la declaració de BCIN del jaciment i la protecció que això comporta la seva preservació es troba en perill si no hi ha una actuació per part de les administracions públiques implicades  que porten més d’un any negociant sense arribar a cap solució amb el conseqüent deteriorament d’aquestes manifestacions.

Finalment, assenyalar que la Cova Gran de Santa Linya  és un dels pocs jaciments, potser l'únic a Catalunya d’aquesta cronologia, que conserva manifestacions artístiques a les seves parets. Considerem que les activitats esportives que es realitzen sense cap tipus de control en aquestes parets suposen una seriosa amenaça per a la seva preservació. Esperem que aquestes troballes permetin  posar en relleu la importància d'aquestes manifestacions culturals, molt desconegudes al nostre país, i  pensem que aquestes mereixerien ser protegides per l'administració per tal d'assegurar la seva conservació a llarg termini.

La noticia als mitjans de comunicació:

AddThis