CENTRE D'ESTUDIS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LA PREHISTÒRIA


Webapp Orígens: El Camí a la Cova del Tabac i l’espai de memòria del Merengue

La webapp Orígens és un nou producte basat en el concepte de “Globalwalks” – passejades globals o integrals-. Aquestes es centren en un criteri de no modificació de l’entorn ,amb la implementació de les TIC, les quals pretenen aportar al turisme una experiència científica, didàctica, integrada i emocional per a l’exploració del patrimoni natural i cultural que envolta  la Cova del Tabac i  l’espai de memòria del Merengue, ambdós a la població de Camarasa.

Prehistòria dels Pirineus- nova publiciació

Ha sortit publicat el llibret divulgatiu sobre la Prehistòria dels Pirineus editat pel CEPArq-UAB i amb la col·laboració amb el Parc Cultural del Rio Vero i el Musee Fórum d'Aurignac en el marc del projecte Interreg Poctefa Patrim+ (EFA 251/16 /Patrim+).

La publicació es troba dispobible en format digital clicant en aqui o en format físic al Centre Espai Orígens de Camarasa, al Parc Cultural del Rio Vero i el Musee Forum d'Aurignac.

 

 

La plaqueta gravada de la Cova Gran de Santa Linya: un desafiament visual de fa 14.000 anys

 

L'equip del CEPArq-UAB ha identificat la primera plaqueta amb gravats del paleolític superior trobada al Prepirineu de Catalunya. Els investigadors han determinat gravats en totes dues cares: a l’anvers, un herc del Pirineu alçant-se, representat mitjançant un truc visual i al revers, el primer «logo» de la Cova Gran amb el torrent de Sant Miquel als peus. La plaqueta se suma al limitat conjunt de peces singulars del paleolític superior existent a Catalunya i contribueix a la reflexió sobre l'existència d'un «nou estil» desenvolupat per les primeres poblacions caçadores-recol·lectores del nord-est de la península Ibèrica.

Ajuda'ns a conèixer la Linya, la primera sapiens del Prepirineu

S'ha encetat una campanya de micromecenatge per tal de recaptar fons per conèixer a fons a la Linya, la primera sapiens del Prepirineu.

Linya, una Homo sapiens que va viure fa 14.000 anys al nord-est de la península Ibèrica

Investigadors del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPARQ-UAB) han descobert a la Cova Gran de Santa Linya les restes d’una dona atribuïdes a Homo sapiens, que va viure al Prepirineus orientals a finals del Paleolític Superior, fa uns 14.000 anys. Les restes prehistòriques d’humans moderns a la península Ibèrica són molt escasses. L’estudi de "Linya, la dona de La Noguera", com ha estat anomenada, permetrà aprofundir en el coneixement sobre com eren i com van viure els caçadors-recol·lectors del nord-est peninsular.

Nou article sobre el jaciment de la Cova Gran de Santa Linya

Recentment, ha sortit publicat un nou estudi sobre la industria lítica gravetiana  del jaciment de la Cova Gran de Santa Linya. Sota el títol Re-evaluating the Gravettian technocomplex in Iberia: The 497C lithic assemblage from Cova Gran de Santa Linya (Southeastern Pyrenees), l’investigador Javier Sánchez Martínez ha liderat un estudi en el qual s’analitza la tecnologia lítica i els processos de fabricació de les eines amb uns 30.000 anys d’antiguetat.

La UAB participa com a soci en el projecte RETOLD de la Creative Europe

El projecte RETOLD garantirà que els museus a l'aire lliure puguin continuar explicant històries importants sobre el patrimoni cultural a un públic divers desenvolupant un flux de treball normalitzat per recopilar, digitalitzar i publicar dades sobre edificis, manualitats i tradicions. Aquestes dades s’emmagatzemaran en un format d’accés obert perquè professionals dels museus, investigadors i el públic en general puguin accedir i utilitzar-les lliurement.

AddThis