La UAB participa com a soci en el projecte RETOLD de la Creative Europe


By admin - Posted on 10 Juny 2020

El projecte RETOLD garantirà que els museus a l'aire lliure puguin continuar explicant històries importants sobre el patrimoni cultural a un públic divers desenvolupant un flux de treball normalitzat per recopilar, digitalitzar i publicar dades sobre edificis, manualitats i tradicions. Aquestes dades s’emmagatzemaran en un format d’accés obert perquè professionals dels museus, investigadors i el públic en general puguin accedir i utilitzar-les lliurement. D’aquesta manera, s’assegurarà una investigació de millor qualitat mitjançant dades més comparables, la preservació del coneixement del patrimoni cultural per al futur i les oportunitats d’explicar històries més atractives i impactants sobre el patrimoni cultural per al gran públic.

Aquest projecte , liderat per l’EXARC, té una durada de 4 anys i un pressupost de més de 300.000 euros. En aquest és desenvoluparen mètodes de documentació multimodal que aproparan al públic  mitjançant narracions digitals immersives.

El Projecte Creative Europe RETOLD compta amb sis socis: EXARC (soci principal), Universitat Autònoma de Barcelona (ES), Complexul National Muzeal ASTRA (RO), AÖZA gGMBH (DE), Nüwa Digital Media Content Production Studios Limited (IE) i Stiftung Stadtmuseum Berlín (DE).

Més informació https://exarc.net/eu-projects/retold

(Font:https://exarc.net/history/exarc-lead-partner-eu-project-retold)

 

 

AddThis